ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรและเหรียญรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง ลำดับที่ ๕ กิจกรรม Tag out และเกียรติบัตรเหรียญทองแดง กิจกรรม Sumo 1 KG ในการแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ ๑ (TRRO ๒๐๒๐)
ชื่ออาจารย์ : นายพงศกร พลับผล
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2563,15:59  อ่าน 304 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินโครงการ การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ชื่ออาจารย์ : ดร.สุภัค พวงขจร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 2563,11:40  อ่าน 442 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ของนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ชื่ออาจารย์ : ดร.สุภัค พวงขจร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 2563,11:37  อ่าน 416 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนหุ่นยนต์ขั้นพื้นฐาน ระดับภาค จังหวัดพิษณุโลก
ชื่ออาจารย์ : นายพงศกร พลับผล
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 2562,15:59  อ่าน 303 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนฟุตซอล รองชนะเลิศ งานฟุตซอลชายรุ่น 15 งานกีฬาสพม.38 ปี2561
ชื่ออาจารย์ : นายพงศกร พลับผล
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 2562,15:54  อ่าน 386 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนฟุตซอล รองชนะเลิศ งานฟุตซอลชายรุ่น 13 งานกีฬาสพม.38 ปี2559
ชื่ออาจารย์ : นายพงศกร พลับผล
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 2562,15:52  อ่าน 406 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนฟุตซอล ชนะเลิศ งานเทศกาลกินปลา อำเภอกงไกรลาศ ปี2561
ชื่ออาจารย์ : นายพงศกร พลับผล
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 2562,15:51  อ่าน 341 ครั้ง
รายละเอียด..