ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลสอบโครงการห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 66
รับสมัครนักเรียนใหม่ ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 66
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 65
รับสมัครนักเรียนใหม่ในโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านกีฬา ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 65
รับสมัครนักเรียนใหม่ ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 65
ประกาศเรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตามมาตรการควบคุมเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 64
ประชาสัมพันธ์โครงการสอนออนไลน์ Project 14
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 64
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน จากเงินนอกงบประมาณปี พ.ศ.2564
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 64
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล จากเงินนอกงบประมาณปี พ.ศ.2564
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 64
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักการภารโรง
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 64
ประกาศ เรื่อง ประกาศเปลี่ยนแปลงการประเมินความสามารถนักเรียนเข้าห้องเรียน และเลื่อนการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 64
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน จากเงินนอกงบประมาณปี พ.ศ.2564
โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 64
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล จากเงินนอกงบประมาณปี พ.ศ. 2564
โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 64
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักการภารโรง
โพสเมื่อ : 27 เม.ย. 64
สมัครเรียนออนไลน์ปีการศึกษา 1/2564
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 64
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน จากเงินนอกงบประมาณปี พ.ศ.2564
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 64
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล จากเงินนอกงบประมาณปี พ.ศ.2564
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 64
ประกาศ เรื่อง รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักการภารโรง
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 64
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่อง รับสมัครครูลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 63