ภาพกิจกรรม
คณะครูสายชั้นอนุบาลเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
วันที่ 27 - 28 เมษายน 2565 คณะครูสายชั้นอนุบาล โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย หัวข้อ “บ้านนักวิทยาศาสตร์กับการศึกษาเพื่อความยั่งยืน” ผ่านระบบออนไลน์ Facebook Group อบรมทางไกลบ้านนักวิทย์  ณ ห้องประชุมป้อมเพชร 

ที่มา : https://www.facebook.com/watkuhasuwanschool/photos/a.2357892747600685/5259825927407338/
โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 2565,16:59   อ่าน 142 ครั้ง