ภาพกิจกรรม
คณะแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ฉีดวัคซีน Pfizer ฝาสีส้ม ให้กับนักเรียนกลุ่มอายุ 5-11 ปี ในเขตอำเภอเมืองสุโขทัย
วันที่ 31 มีนาคม 2565 คณะแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ จากโรงพยาบาลสุโขทัย ดำเนินการฉีดวัคซีน Pfizer ฝาสีส้ม ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) ในกลุ่มอายุ 5-11 ปี รวมทั้งนักเรียนกลุ่มอายุ 5-11 ปี จากโรงเรียนในเขตอำเภอ
เมืองสุโขทัย  เพื่อป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้มีนักเรียนที่ประสงค์รับวัคซีนดังกล่าว จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) และโรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย (หลังโรงหมู) รวมนักเรียนทั้งหมด 550 คน

ที่มา : https://www.facebook.com/watkuhasuwanschool/photos/pcb.5186301904759741/5186295408093724/
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2565,16:52   อ่าน 164 ครั้ง