ภาพกิจกรรม
คณะครูรับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาศักยภาพวิทยากร แกนนำ (Core trainer) โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา
ระหว่างวันที่  21 –25 มีนาคม 2565 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำ (Core trainer) โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา ในรูปแบบออนไลน์ (Online) ผ่านระบบ Zoom Meetingภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอน ตลอดจนเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

ที่มา : https://www.facebook.com/watkuhasuwanschool/photos/a.2357892747600685/5170745816315350/
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2565,17:58   อ่าน 282 ครั้ง