ภาพกิจกรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ให้ความรู้การใช้ชุดตรวจ ATK ให้กับคณะครูและนักเรียน
วันที่ 15 มีนาคม 2565  นางอำพร ทองงาม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี นำบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เดินทางมาสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504)  ในการใช้ชุดตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แบบ Antigen Test Kit (ATK) และชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติเมื่อพบบุคลากร หรือนักเรียนติดเชื้อในสถานศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนได้เข้าใจวิธีการใช้ชุดตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แบบ Antigen Test Kit (ATK) ที่ถูกวิธี และปฏิบัติตามแนวทางได้ถูกต้องเมื่อพบผู้ติดเชื้อในสถานศึกษา

ที่มา ; https://www.facebook.com/watkuhasuwanschool/photos/pcb.5144395832283682/5144390255617573
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 2565,16:35   อ่าน 160 ครั้ง