ภาพกิจกรรม
ประชุมเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ดร.อนุวัฒน์ สุวรรณมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณฯ จัดประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการบริหารจัดการเรียนการสอน ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา (COVID-19) และนโยบายด้านอื่น ๆ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมป้อมเพชร โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504)

โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2563,14:23   อ่าน 185 ครั้ง